Skip to main content

Samen met bijna 600 betrokken collega’s dragen wij bij aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, natuurwetgeving en bouwtoezicht. Experts in onder andere veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Werken bij DCMR. Daar komt alles samen.

naar vacatures

Een schoner milieu en betere leefomstandigheden. Daar maken onze 230 mensen zich elke dag hard voor. We zijn er voor 9 gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Voor 1,1 miljoen inwoners, voor mens en dier. Omgevingsdienst Haaglanden. Werken aan beter leven.

naar vacatures

Van woonwijk tot weiland, van bedrijventerrein tot binnenstad. Inwoners en ondernemers kunnen op ons rekenen. Voor hen maken wij het verschil. We geven advies waar het gewenst is en komen in actie waar het moet. Kom jij het verschil maken bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid?

naar vacatures

Met ruim 200 medewerkers willen we bij Omgevingsdienst Midden-Holland dagelijks de wereld mooier maken. Zodat inwoners en ondernemers nu én in de toekomst in een veilige, duurzame en gezonde omgeving kunnen wonen en werken. Kortom: een baan die ertoe doet!

naar vacatures

Hier lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Denk aan het verbeteren van lucht en bodem, maar ook aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Omgevingsdienst West-Holland. Belangrijk werk. Jouw werk?

naar vacatures