Skip to main content

Wat is De Betere Wereldbaan?

De Betere Wereldbaan is een samenwerking tussen de vijf Omgevingsdiensten van Zuid-Holland. Samen staan we op beurzen, scholen en andere evenementen om het mooie, relevante werk van de omgevingsdiensten meer bekendheid te geven. Lees hier waar we voor staan.

Welke omgevingsdiensten zijn betrokken? 

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in Gouda, Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) in Leiden, Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in Den Haag, DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) in Schiedam en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in Dordrecht.

Wat doen de omgevingsdiensten?

We voeren de milieutaken uit namens de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Wij verlenen vergunningen, houden toezicht, treden handhavend op wanneer nodig en adviseren. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, energie, veiligheid, afval, asbest en bodem. Dit doen we voornamelijk bij bedrijven, maar soms ook bij burgers of in de natuur.

Hebben alle omgevingsdiensten dezelfde taken? 

Alle omgevingsdiensten hebben dezelfde hoofdtaken. Zo werken er bij iedere dienst vergunningverleners en toezichthouders die zich richten op bedrijven (milieu). Ook zijn er adviseurs die zich bezig houden met o.a. lucht, geluid, veiligheid, duurzaamheid of bodem. Elke omgevingsdienst heeft eigen specialisaties:

  • OZHZ: Bouwen, APV / bijzondere wetten, Toezicht Wet Natuurbescherming (Wnb)*
  • DCMR: Luchtvaart, BRZO-bedrijven* (ook voor Zeeland)
  • ODH: Glastuinbouw, Vergunningverlening Wnb*
  • ODMH: Bouwen, Archeologie, Milieueducatie, Toezicht zwemwater*
  • ODWH: Bouwen, Archelogie, Glastuinbouw, Bijenlandschap*

* Deze taak wordt door de betreffende dienst uitgevoerd in de héle Provincie Zuid-Holland

Hoe kan ik solliciteren?

Binnenkort vind je een overzicht van al onze vacatures op deze website. Op dit moment bekijk je per dienst de vacatures op de afzonderlijke websites. Ga hiervoor naar onze homepagina